حمل ترکیبی

خدمات حمل ترکیبی کالا

یکی از موضوعاتی که در حمل مرکب باید مورد توجه قرار گیرد، تغییر وسیله حمل است. منظور از ترانشیپ یا تغییر وسیله حمل ، انتقال کالا از یک وسیله به وسیله حمل دیگر در جریان حمل کالا است. تغییر وسیله حمل باید در قرارداد، پیش فاکتو ، مجوز ثبت سفارش و غیره اظهار شود .

شرکت حمل و نقل بین المللی بزرگ امید