حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای

یکی از روش های حمل و نقل که در بازرگانی بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد . حمل و نقل جاده ای است. حمل و نقل جاده ای به طور گسترده ای در حمل و نقل داخلی مورد استفاده قرار میگیرد. در حمل و نقل بین المللی نیز معمولا حمل جاده ای بخشی از حمل است اما گاهی با توجه به شزایط ، ممکن است کل حمل و نقل توسط کامیون انجام شود. این نوع حمل و نقل از حمل و نقل دریایی سریع تربوده و برای کشور هایی که بهآب های آزاد دسترسی ندارند از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکت حمل و نقل بین المللی بزرگ امید