حمل بار صادراتی از ایران به اروپا

  • image

عنوان خبر :

حمل بار صادراتی از ایران به اروپا

زیر عنوان:
حمل و نقل بین المللی

متن خبر:

جاده ای - چادری و یخچالی - ماشین ترک و ایرانی

تاریخ انتشار خبر: 1402-06-22 منبع خبر :